برو...

 

روزگاری می آید که برگردی


                         آنگاه ........

                                     زمان را برایت معنا خواهم کرد...
/ 0 نظر / 4 بازدید