.........!

راست میگفت...!

من در حدش نبودم...!

در حدش همونایی بودن...!

که امروز باهاش بودن فردا با رفیقاش...!

/ 1 نظر / 10 بازدید