آرزو....

یعنی میشود روزی برسدکه بیایی.....

مرا در آغوش بگیری....بخواهم گله کنم....

بگویی هیس.....

بگویی همه کابوس ها تموم شد....

میخواهم امشب تا صبح "دیووانه ات" کنم.....
/ 0 نظر / 5 بازدید