سیگار....

 

گاهی وقت ها باید آشنا کرد لب را با سیگار

گاهی وقت ها باید ملاقات داد سر را با دیوار

گاهی وقت ها عشق بازیست بین تیغ و رگ دستم

کشیدن ها ..... کشیدن ها ....

مرا درد پیش روست

تنم زخم و دیده خون

آن که مدعی بود هست همیشه همراه

میتکاند تن سوخته همچو سیگارم را هر بار


/ 0 نظر / 15 بازدید