من....


گـاهـی شـایـد لازم بـاشـد . . .
از یـاد بـبـریـم . . .
یـاد هـمـه ی آنـهـایـی را کـه . . .
بـا نـبـودنـشـان ، بـودنـمـان را بـه بـازی گـرفـتـنـد ...

/ 0 نظر / 4 بازدید