فاصله....

بـیــن
        مـــن و تــــو

            مـــرگ نــمـی تـــوانـد جــدایـی بـینــدازد…

                                          فـــاصـله کــه دیـگـــر هــیـچ…

/ 0 نظر / 4 بازدید