# خدافظ

خدافظی

                                                                          خداحافظی... و باید رفت... همه چیز به پایان رسید! آری وقت رفتن است... وقت سفر کردن و دل کندن... وقت جدایی... پای رفتن نیست... اما باید ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید