# عکس

بغل....

میــــــدونـے چرا بغــــــل کردن قشنگـﮧ؟ چوטּ طرف راســــــتت ڪـﮧ قلب نیست همیــــــشـﮧ פֿـالــــــیـﮧ وقتــــــــے بغلــــــش میــــــڪـنـــے قلـــب اونـﮧ ڪـــﮧ پُــــــرش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید