عادت....

عادت می کنم

      به داشتن چیزی و سپس نداشتنش

                 به بودن کسی و سپس به نبودنش

                             تنها عادت می کنم ... اما فراموش نه !!!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید